vệ sinh gối

  • Cách giặt gối đơn giản trong 3 bước
  • Bạn đã quen với việc giặt ga giường (và hy vọng là vỏ gối. Song bạn có thể không biết cách giặt gối hoặc tại sao bạn phải bận tâm. Trong khi bạn ngủ, gối sẽ hấp thụ các tế bào da chết, dầu cơ thể và mồ hôi cũng như chất gây dị ứng. …

  • Xem chi tiết