Những lý do khiến đệm trở thành số 1

Đại sứ đại lý đệm sông hồng Đức tại Nigeria, Michael Zenner, hôm thứ Ba nói rằng khoảng 500 thanh thiếu niên Nigeria đã được trao cơ hội, hàng năm, để học tập tại các trường đại học Đức bởi chính phủ của quốc gia mình.

Ông Zenner nói điều này ở Lagos và nói thêm rằng những người hưởng lợi đã được mời nhập học để theo học tại các trường đại học khác nhau về học bổng và thông qua tự tài trợ.

“Theo Dịch vụ Trao đổi Giáo dục Đức, 500 thanh niên Nigeria học mỗi năm tại các trường đại học khác nhau của chúng tôi.

“Những người Nigeria này đi Đức một phần về học bổng hoặc thông qua tự tài trợ.

“Và từ kinh nghiệm cho đại lý đệm sông hồng đến nay, tôi rất ấn tượng với số lượng người Nigeria đã làm công việc nghiên cứu của họ trong các cơ sở giáo dục của Đức,” ông nói.

Đặc phái viên nói rằng chính phủ của ông cũng đưa những người Nigeria này lựa chọn có trở lại sau khi học tập hay làm việc tại Đức hay không.

Ông Zenner nói rằng đại lý đệm sông hồng đối với bất kỳ người Nigeria nào được hưởng lợi từ chương trình trao đổi, trước tiên họ phải học đọc và nói tiếng Đức.

Đại sứ tiết lộ rằng kế hoạch của chính phủ Đức là tạo ra môi trường học tập phù hợp cho người Nigeria trong các tổ chức của mình.

Ông Zenner cũng nói rằng các kế hoạch đang được chính phủ tiến hành để hợp tác với một số trường đại học Nigeria trong việc học tiếng Đức.

“Nigeria thực sự quan trọng đối với đại lý đệm sông hồng chính phủ Đức và chúng tôi muốn nhiều người Nigeria đến học tập tại Đức hơn.

“Vì vậy, đại lý đệm sông hồng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải thúc đẩy sự hội nhập của nghiên cứu ngôn ngữ Đức ở Nigeria,” ông nói.

Rate this post