ngủ nông

  • Bạn có phải người ngủ nông không?
  • Người ta thường gọi người có thể ngủ tốt dù có tiếng ồn và các dấu hiệu gián đoạn khác là người ngủ nhiều. Người dễ thức giấc thường có giấc ngủ nông. Các nhà nghiên cứu chưa xác định được lý do cụ thể khiến mỗi người có một phản ứng khác nhau trước …

  • Xem chi tiết